Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

34/2004.(X.1.)

 

R E N D E L E T E

 

a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal, a település rendezési tervével összhangban Barcs város illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII.15.) Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§.

 

A Képviselő-testület  az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg:

 

2.§.

 

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. §. (1) bekezdése alapján kétévente beszámolót állít össze.

 

3.§.

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

 

(2) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló

      szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közös-

      ségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

 

Barcs, 2004. szeptember 23.

 

 

 

                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina  s.k.                              Feigli Ferenc sk.

                                jegyző                                                             polgármester

 

Hulladékgazdálkodási Terv