Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

 

            BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

27/2005.(XI.2.)

 

 

 

R E N D E L E T E (1)

 

 

 

 

 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

 

 

 

 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 8. § (1), és 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a következőket rendeli el:

 

 

 

 

 

1. §

 

 

 

A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton - azon ügyek kivételével, amelyek esetében törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét - nem intézhetők.

 

 

 

 

 

2. §

 

 

 

Ez a rendelet 2005. november 2 napján lép hatályba.

 

 

 

3. § (1)

 

 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

 

 

Barcs, 2005. november 2.

 

 

 

 

 

Feigli Ferenc  s.k.                                                     Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k.

 

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

(1)19/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2009.08.04.

 

 

 

 

 

 Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

 

 

Barcs, 2009. augusztus 11.

 

 

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

 

                                                                                     címzetes főjegyző