Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

 

A fenti működési területen megjelölt oktatási intézményben folyó oktató-nevelő munka, illetve szakmai képzés minőségi fejlesztésének támogatása, tárgyi feltételeinek javítása. Az iskolai tehetséggondozó munka támogatása. A tanulók tanulmányi, szakmai, illetve sportversenyekre való felkészülésének segítése, a felmerül költségek részbeni vagy teljes átvállalása (szakköri részvételi díjak, utazási költségek, uszoda bérlet és egyéb). A versenyeken való részvétel támogatása (nevezési díjak, utazási költségek, szállás- és étkezési díjak részbeni vagy teljes átvállalása). A kiemelkedő eredményeket elérő tanulók jutalmazásának támogatása. A nehéz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók támogatása. Az iskolai hagyományoknak megfelelő rendezvények, diákprogramok, szakmai programok támogatása. Az iskolában folyó kulturális tevékenység, illetve iskolai irodalmi színpad és énekkar tevékenységének támogatása. Az iskolát gyarapító oktatási szellemi alkotások díjazása. Az iskola szakmai (hazai és külföldi) kapcsolatainak támogatása. Az Alapítvány céljai megvalósításához szükséges anyagi támogatás gyűjtését, valamint munkák és rendezvények szervezését az Alapító Okiratban előírt módon kijelölt kuratórium végzi a Ptk. 3:379. § korlátai figyelembe vételével. Az Alapítvány minden egyéb, itt fel nem sorolt célját elsősorban az iskolai tanulók szülei igénybevételével illetve segítségével valósítja meg. Amennyiben az alapítványi cél megvalósításához szükséges munka olyan különleges szakértelmet igényel, amely helyben nem áll rendelkezésre, a kuratórium a munkák végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező személyt, illetve szervezetet a közvetlenül hozzá intézett ajánlat alapján bízza meg. Az Alapítvány – önállóságának megőrzése mellett – együtt működik mindazon állami, önkormányzati, egyházi és civil szervekkel, intézményekkel és más gazdálkodó szervezetekkel, amelyek az alapítványi célok megvalósítása érdekében segítséget tudnak nyújtani. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kér és nem fogad el.

 

elnök: Borsos Sándor

tagok: - Kissné Vránics Katalin

           - Hideg Tamás Gyula

           - Horváth Károly Róbert

           - Kampf Éva