Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

deak logo

Barcsi Általános Iskola Deák Ferenc Tagiskolája





"Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ,
Teveled is ékes!"
/Tóth Árpád/


Címünk: 7570 Barcs, Kossuth Lajos utca 2.
Tel. / Fax: 06-82-463-195
OM azonosító: 033959
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt. Szeretnénk bemutatni Önnek a Deák Ferenc Általános Iskolát.

Intézményünk a város legrégibb általános iskolája, amelyben jelenleg is közel 500 gyermek tanul. Három épülettömbben helyezkedik el, nagy udvarral körülvéve. Tantermeink rendelkeznek mindazokkal a feltételekkel, melyek a színvonalas és korszerű oktató-nevelő munkához szükségesek. A tantestület viszonylag állandó összetételű, szakmailag és emberileg együttműködni tudó nevelőkből áll.

Munkánk alapja intézményünk Pedagógiai Programja, amelynek megfogalmazásakor figyelembevettük az új évszázad emberével szemben támasztott követelményeket, a szülők, a tanulók elgondolásait, a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervben megfogalmazottakat, feltételeinket, adottságainkat.

Nagy hangsúly fektetünk a tanulók egészséges életmódjának formálására, környezetvédelem és környezettudatos magatartás kialakítására, a nyelvtanulás, a matematika, a számítástechnika (informatika) oktatására, sportolási lehetőségek biztosítására.

Szaktantermeink a mindennapi munkát és a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Szaktantermeink: nyelvi termek, fizika, kémia szaktanterem, korszerű számítástechnika terem széles sávú internet hozzáféréssel, képesség kibontakoztató terem, könyvtár, gyakorlókert, tankonyha, tornaszoba, sportcsarnok, sportpályák, játszó udvar.

A Deák Ferenc Általános Iskola céljainak megvalósításához a következőket kínálja:
Angol és német idegen nyelvi ismeretek oktatását első osztálytól.
Német két tanítási nyelvű képzést első osztálytól felmenő rendszerben.
Emelt szintű oktatást: matematika, angol és német nyelvből, számítástechnikából, testnevelésből.
2005 szeptemberétől 8 osztályos gimnáziumi képzést.
Iskolaotthont, ahol egész napos tevékenység mellet arányosabb a kisiskolások terhelése. A tanítási-tanulási folyamat irányítása mellett a szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodunk. Két tanító néni foglalkozik a gyermekekkel, csortonként.
Napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk a szülők igénye alapján.
Étkezést minden tanulónk számara tudunk nyújtani, térítés ellenében.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében lehetőséget teremtünk a képességkibontakoztatásra és a tehetséggondozásra.
Sportolási lehetőségek: emelt szintű testnevelés oktatás, tömegsport, kézi- és kosárlabda, labdarúgás, torna, atlétika, gyógytestnevelés. 2006-tól minden tanulónk számára úszásoktatást biztosítunk.
Szakkörök: énekkar, matematika, magyar, angol, német és horvát nyelvi, biológia, számítástechnika, újságíró, „varázskezek”-agyagozás, környezetvédő, csecsemőápolási, mazsorett, horgász.
• Iskolánkban , katolikus és református hitoktatás folyik önkéntes alapon az egyházak szervezésében.
Oktató-nevelő munkánk eredményességét, tanulóink tehetségét bizonyítják a helyi, területi, megyei és országos versenyeredményeink. Több tanulónk 8. osztály év végén eredményes nyelvvizsgát tesz. Tornászaink a Diákolimpián éve óta eredményesen szerepelnek.

Alapítványunk a tehetséges, rászoruló tanulók versenyeztetését, jutalmazását segíti.

Könyvtár segíti a tanulók tudásának gyarapítását, felkészülését és kikapcsolódását. A könyvek mellett video és hanganyaggal is rendelkezünk.

Egészséges életmódra nevelés:
- Mindennapos testnevelés
- Úszásoktatás
- DADA program – a káros szenvedélyek megelőzése céljából indított felvilágosítás.
- Sportolási lehetőségek kínálata.

Hagyományaink:
- Nyílt nap, minden tanév novemberében a szülőknek és az iskola iránt érdeklődő óvodások szüleinek.
- Műsorral emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről.
- Deák- nap iskolánk névadója tiszteletére.
- Mikulás napon ajándékkal és műsorra köszöntik tanulóink egymást és az óvodásokat.
- Karácsonyi és Új Évi köszöntő műsor.
- Farsangi teadélutánok.
- A Föld és a Víz napja.
- „Megmutatjuk, mit tudunk” kulturális műsor a művészetekben tehetséges tanulóknak.
- Nyári táborok, osztálykirándulások, kerékpártúrák, erdei iskola szervezése
- Ballagás
- Évek óta testvérkapcsolatot ápolunk egy németországi és egy horvátországi (viroviticai) általános iskolával.

Munkánk hatékonyságának érdekében évek óta sikeres pályázatokat készítenek kollégáink.
Jelenleg futó pályázataink:
Világ-Nyelv Program

- Előre fuss!
- Mesterfokon
HEFOP 3.1.3: A kompetencia alapú oktatás