Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Oktatási Intézmények
Barcsi Általános Iskola Arany János Tagiskolája

"Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni."
/Szent-Györgyi Albert/

Cím: 7570 Barcs, Hősök tere 6.
Tel/Fax: 06-82-463-523
OM 033960
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: szerver1.aranyj-barcs.sulinet.hu


Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk bemutatni az Arany János Általános Iskolát.
Intézményünkben 500 gyermek tanul. A tanulókat otthonosan berendezett, ízléses, a komoly tanulást és a felhőtlen pihenést szolgáló tantermekben helyezzük el.
Iskolánk Pedagógiai Programja - ez munkánk alapja - a harmadik évezred emberével szemben támasztott követelményeket, adottságainkat veszi figyelembe.
Intézményünkben kiemelt szerepet kap a tanulóifjúság egészséges életmódjának kialakítása, a sport, a nyelvtanulás, a matematika, a számítástechnika és a magas szintű művészeti nevelés.
Szaktantermeink - a multimédiás nyelvi labor, a korszerű számítástechnika terem széles sávú internet hozzáféréssel, 3 multimédiás oktatóterem, az audiovizuális stúdió, a könyvtár, a gyakorlókert, a tornaterem, a sportpályák - segítik a diákok mindennapi munkáját és szabadidős tevékenységét.

Intézményünk nevelői magas színvonalú nevelő-oktató munkával igyekeznek megfelelni a szülők és a fogadó középiskolák igényeinek.

Az Arany János Általános Iskola célja:
- Otthonos, barátságos légkörben sokoldalú személyiségfejlesztés.
- Az általános műveltség alapozása, melyre a későbbiekben a tanuló biztonságosan építhet.
- Magas színvonalú nevelő-oktató munkával a diákok tudásának, önálló problémamegoldó képességének, készségének, kreativitásának fejlesztése.
Minőségirányítási programunk a partnerközpontú együttműködést
szolgálja.

Bázisintézményi integrációs programunk a diákok esélyegyenlőségét biztosítja.
A környék iskoláinak ezirányú fejlesztő munkájához is segítséget nyújtunk.

Intézményünk felépítettsége, adottságai, gazdálkodása biztos alapot, hátteret jelent a minőségi munkához. Iskolánk udvara harmonikusan tervezett, fejlesztett. Díszudvara minden évszakban szemet gyönyörködtet, a játszó- és sportudvar a szabadidős tevékenység egyik fő színtere.

Iskolánkban az egyházak szervezésében katolikus és református hitoktatás folyik önkéntes alapon.
Alapítványunk a tehetséges, rászoruló tanulók versenyeztetését segíti, a táborozásokat támogatja.
A szülők igénye alapján napközis csoportokat szervezünk, és minden gyermek - térítés ellenében- étkezhet az iskolában. Délután a napköziben színvonalas foglalkozások keretében biztosítjuk a tanulók hasznos és kellemes időtöltését. Ekkor nyílik még lehetőség az egyéni fejlesztésre, igény szerinti képességkibontakoztatásra és a tehetséggondozásra.
� 26 éve működik emeltszintű ének-zene oktatás
� 16 éve emeltszintű matematika képzés folyik
� 2004-től német nemzetiségi oktatás
2005 szeptemberétől 8 osztályos gimnáziumi képzés indult a tehetséges tanulók részére
az alapkészségek elsajátításához szükséges tudás birtoklása érdekében magasabb óraszámban történik az anyanyelv, matematika oktatás
minden évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk a testnevelést, ami 2006-tól úszásoktatással egészült ki
az idegen nyelvű képzést (angol, német) magasabb óraszámban valósítjuk meg


Szakkörök:
matematika, anyanyelv, történelem, környezetvédelem, számítástechnika, angol, német, kézműves, rajz, riporter, labdarúgás, kézi- és kosárlabda, atlétika, sakk, tömegsport foglalkozás.
Szakköreink eredményességét, nevelőink szakértelmét, tanulóink tehetségét bizonyítja a számos területi, megyei, országos előkelő helyezés.

Zárt rendszerű videolánc
színesíti a tanórákat, szabadidős tevékenységeket, nyelvi órákat.

A könyvtár egész napos nyitva tartásával szolgálja a nevelő-oktató munkát, és szórakozási lehetőséget is nyújt.

Egészséges életmódra nevelés
- Drogmegelőzés a DADA programmal. �felvilágosító tevékenység
Mindennapos testnevelés (iskolai sportkör, atlétika, labdajátékok).
- Az utánpótlás-nevelést sportfoglalkozások, szakkörök segítik.

Az iskola életét színesítik a nyári táborok, téli síelések, a tanulmányi kirándulások, kerékpár- és gyalogtúrák.Hagyományainkról:
� Nyílt napra hívjuk iskolánkba minden tavasszal a leendő elsősöket és szüleiket.
� Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg állami ünnepeinkről.
� Vidám Mikulás napi programmal ajándékozzuk meg az óvodásokat és iskolánk alsósait.
Karácsonyi ünnepségünket mindig bensőségesség jellemzi.
� Visszatérő programjaink minden évben:
- Tanévnyitó ünnepély
- Névadónk tiszteletére az Arany-napok rendezvény-sorozat, az első osztályosok Arany-diákká avatása
- Karácsonyi muzsika
- Farsangi jelmezes mulatság
- 20 éve fennálló németországi testvérkapcsolatunk bővült a SOCRATES program keretében magyar-német-görög együttműködéssel
- Föld napja - környezetvédelmi program
- Műveltségterületenkénti háziversenyek lebonyolítása
- Ballagás