Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Oktatási Intézmények
Barcsi Általános Iskola Arany János Tagiskolája

"Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni."
/Szent-Györgyi Albert/

Cím: 7570 Barcs, Hősök tere 6.
Tel/Fax: 06-82-463-523
OM 033960
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: szerver1.aranyj-barcs.sulinet.hu


Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk bemutatni az Arany János Általános Iskolát.
Intézményünkben 500 gyermek tanul. A tanulókat otthonosan berendezett, ízléses, a komoly tanulást és a felhőtlen pihenést szolgáló tantermekben helyezzük el.
Iskolánk Pedagógiai Programja - ez munkánk alapja - a harmadik évezred emberével szemben támasztott követelményeket, adottságainkat veszi figyelembe.
Intézményünkben kiemelt szerepet kap a tanulóifjúság egészséges életmódjának kialakítása, a sport, a nyelvtanulás, a matematika, a számítástechnika és a magas szintű művészeti nevelés.
Szaktantermeink - a multimédiás nyelvi labor, a korszerű számítástechnika terem széles sávú internet hozzáféréssel, 3 multimédiás oktatóterem, az audiovizuális stúdió, a könyvtár, a gyakorlókert, a tornaterem, a sportpályák - segítik a diákok mindennapi munkáját és szabadidős tevékenységét.

Intézményünk nevelői magas színvonalú nevelő-oktató munkával igyekeznek megfelelni a szülők és a fogadó középiskolák igényeinek.

Az Arany János Általános Iskola célja:
- Otthonos, barátságos légkörben sokoldalú személyiségfejlesztés.
- Az általános műveltség alapozása, melyre a későbbiekben a tanuló biztonságosan építhet.
- Magas színvonalú nevelő-oktató munkával a diákok tudásának, önálló problémamegoldó képességének, készségének, kreativitásának fejlesztése.
Minőségirányítási programunk a partnerközpontú együttműködést
szolgálja.

Bázisintézményi integrációs programunk a diákok esélyegyenlőségét biztosítja.
A környék iskoláinak ezirányú fejlesztő munkájához is segítséget nyújtunk.

Intézményünk felépítettsége, adottságai, gazdálkodása biztos alapot, hátteret jelent a minőségi munkához. Iskolánk udvara harmonikusan tervezett, fejlesztett. Díszudvara minden évszakban szemet gyönyörködtet, a játszó- és sportudvar a szabadidős tevékenység egyik fő színtere.

Iskolánkban az egyházak szervezésében katolikus és református hitoktatás folyik önkéntes alapon.
Alapítványunk a tehetséges, rászoruló tanulók versenyeztetését segíti, a táborozásokat támogatja.
A szülők igénye alapján napközis csoportokat szervezünk, és minden gyermek - térítés ellenében- étkezhet az iskolában. Délután a napköziben színvonalas foglalkozások keretében biztosítjuk a tanulók hasznos és kellemes időtöltését. Ekkor nyílik még lehetőség az egyéni fejlesztésre, igény szerinti képességkibontakoztatásra és a tehetséggondozásra.
� 26 éve működik emeltszintű ének-zene oktatás
� 16 éve emeltszintű matematika képzés folyik
� 2004-től német nemzetiségi oktatás
2005 szeptemberétől 8 osztályos gimnáziumi képzés indult a tehetséges tanulók részére
az alapkészségek elsajátításához szükséges tudás birtoklása érdekében magasabb óraszámban történik az anyanyelv, matematika oktatás
minden évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk a testnevelést, ami 2006-tól úszásoktatással egészült ki
az idegen nyelvű képzést (angol, német) magasabb óraszámban valósítjuk meg


Szakkörök:
matematika, anyanyelv, történelem, környezetvédelem, számítástechnika, angol, német, kézműves, rajz, riporter, labdarúgás, kézi- és kosárlabda, atlétika, sakk, tömegsport foglalkozás.
Szakköreink eredményességét, nevelőink szakértelmét, tanulóink tehetségét bizonyítja a számos területi, megyei, országos előkelő helyezés.

Zárt rendszerű videolánc
színesíti a tanórákat, szabadidős tevékenységeket, nyelvi órákat.

A könyvtár egész napos nyitva tartásával szolgálja a nevelő-oktató munkát, és szórakozási lehetőséget is nyújt.

Egészséges életmódra nevelés
- Drogmegelőzés a DADA programmal. �felvilágosító tevékenység
Mindennapos testnevelés (iskolai sportkör, atlétika, labdajátékok).
- Az utánpótlás-nevelést sportfoglalkozások, szakkörök segítik.

Az iskola életét színesítik a nyári táborok, téli síelések, a tanulmányi kirándulások, kerékpár- és gyalogtúrák.Hagyományainkról:
� Nyílt napra hívjuk iskolánkba minden tavasszal a leendő elsősöket és szüleiket.
� Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg állami ünnepeinkről.
� Vidám Mikulás napi programmal ajándékozzuk meg az óvodásokat és iskolánk alsósait.
Karácsonyi ünnepségünket mindig bensőségesség jellemzi.
� Visszatérő programjaink minden évben:
- Tanévnyitó ünnepély
- Névadónk tiszteletére az Arany-napok rendezvény-sorozat, az első osztályosok Arany-diákká avatása
- Karácsonyi muzsika
- Farsangi jelmezes mulatság
- 20 éve fennálló németországi testvérkapcsolatunk bővült a SOCRATES program keretében magyar-német-görög együttműködéssel
- Föld napja - környezetvédelmi program
- Műveltségterületenkénti háziversenyek lebonyolítása
- Ballagás