Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

BARCS  VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK

7/2003. (III.28.)
RENDELETE x

a vállalkozók kommunális adójáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Önkormányzata a következo rendeletet alkotja:

 A rendelet hatálya

 

1. §.

 

A kommunális adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az 1990. évi C. tv-ben meghatározott gazdasági tevékenységet  gyakorló vállalkozókra terjed ki.

 

Adókötelezettség

2.§.

(1) Kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót.

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye, vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.

3. §

Adóalany

(1)    Az 1990.évi C. tv-ben meghatározott vállalkozói körbe tartozók.

4. §

Adókötelezettség keletkezése és megszunése

(1) Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszunésének napjával szunik meg.

5. §

Az adó alapja

(1) Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.

 

A 20/2004.(IV.30.) rendelettel módosított és egséges szerkezetbe foglalt szöveg.

6. §

Az adó mértéke

(1) Az adó évi mértéke az 5. § (1) bekezdése alapján számított létszámra vetítve 2.000 Ft/fô.

(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének idôarányos részét kell számításba venni. Ebben az esetben az adó (eloleg) megállapításához az 1 fore meghatározott évi adómérték 1 hónapra eso hányadát szorozni kell az átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak minosül.

7.§.

Adómentesség és adókedvezmény

(1)    Az a vállalkozó aki vállalkozói tevékenységét elso esetben kezdi meg 2003.december 31-ig, mentesül a kommunális  adó fizetése alól a vállalkozás kezdo idopontjától számított 12 hónapig.

 

Az önkormányzati adóhatóság adómérséklés tekintetében

irányadó méltányossági jogkörének gyakorlása során követendo eljárásról

 

x8. §

 

x9. §

 

x10. §

 

x11. §

Egyéb rendelkezések

x12.§.

Záró rendelkezések

13.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

x A 20/2004.(IV. 30.) rendelet 6. §-ával hatályon kívül helyezve.

    Hatálytalan: 2004. 04. 30-tól.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 11/1991.(VI.20) és az azt módosító 16/1995.(VI.23.)és 12/2001 (V.4.) számú rendeletek  hatályukat  veszti.

 

Barcs,2003.március 20.

 

 

                               Balázsné dr. Vástyán Krisztina                Feigli Ferenc

                                         jegyző                                             polgármester

 

 

 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Barcs, 2004. április 27.

                                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                   jegyző