Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

4/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban levő

nemzeti vagyonelemekről

  

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk

(1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről a következőket rendeli

el:

  

1. §

  

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomképtelen törzsvagyon köréből a

következő vagyonelemeket minősíti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

nemzeti vagyonnak:

a) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvénycsomag ( 407 664 - 408 163)

b) Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. - ben lévő 0,045716 % -os

tulajdoni részesedés.

  

2. §

   

E rendelet 2012. február 24-én lép hatályba.

   

Barcs, 2012. február 23.

Karvalics Ottó                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                          címzetes főjegyző