Ma 2024. máj. 23., csütörtök, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

5/2008.(III.01.)

 

R E N D E L E T E

 

a „sajátos helyzet” meghatározásáról

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

  1. §

 

E rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású általános iskolákra terjed ki.

  1. §

 

Sajátos helyzetű a gyermek ha:

1./ halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű, vagy

2./ testvére fogyatékos, vagy tartósan beteg, vagy

3./ a szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel, vagy

4./ lakóhelyétől a választott iskola 1 km-en belül található.

  1. §

 

(1)   A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig az általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül felveszi.

(2)   Ha a sajátos helyzetű gyermekek létszáma a szabad férőhelyek számát meghaladja a felvételről az általános iskola vezetője dönt.

(3)   a (2) bekezdés alkalmazása során a 2. §-ban foglalt sorrendnek megfelelően kell a gyermeket felvenni.

  1. §

 

E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

Barcs, 2008. február 22.

            Feigli Ferenc                                                             Balázsné dr. Vástyán Krisztina

            Polgármester                                                                                    jegyző