Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

5/2008.(III.01.)

 

R E N D E L E T E

 

a „sajátos helyzet” meghatározásáról

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

  1. §

 

E rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású általános iskolákra terjed ki.

  1. §

 

Sajátos helyzetű a gyermek ha:

1./ halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű, vagy

2./ testvére fogyatékos, vagy tartósan beteg, vagy

3./ a szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel, vagy

4./ lakóhelyétől a választott iskola 1 km-en belül található.

  1. §

 

(1)   A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig az általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül felveszi.

(2)   Ha a sajátos helyzetű gyermekek létszáma a szabad férőhelyek számát meghaladja a felvételről az általános iskola vezetője dönt.

(3)   a (2) bekezdés alkalmazása során a 2. §-ban foglalt sorrendnek megfelelően kell a gyermeket felvenni.

  1. §

 

E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

Barcs, 2008. február 22.

            Feigli Ferenc                                                             Balázsné dr. Vástyán Krisztina

            Polgármester                                                                                    jegyző