Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

 

 

24/2003. (XI.28.) sz. rendelete (1)-(4)

 

 

 

az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 20. §-ában és 34-35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

 

A rendelet hatálya

 

--------------------------

 

 

 

1. §

 

 

 

A rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területén fekvő valamennyi, az önkormányzat tulajdonában levő lakás bérére.

 

 

 

A lakbér mértéke

 

-------------------------

 

 

 

2. §

 

 

 

(1)(4)A lakás alapterülete, minősége, komfortfokozata, a lakóépület állapota és a településen, a lakóépületen belüli fekvése alapján, az Önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VIII.05.) számú rendelet 2. mellékletében meghatározott szociális alapon bérbe adandó lakások  lakbérét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

 

a) I. kategória:       összkomfortos lakások

 

Nagyhíd u. 1. fsz.1. ; fsz.2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; I/9. ; I/10. ; I/11. ; II/12. ; II/13. ; II/14. ; II/15. ; II/16. ; II/17. ; II/18. ; II/19. ; II/20. ; III/21. ; III/22. ; III/23.

 

Hősök tere 1/A. I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; I/9. ; I/10. ; II/11. ; II/12. ; II/13. ; II/14. ; II/15. ; II/16. ; II/17. ; II/18. ; II/19. ; II/20. ; III/21.

 

Hősök tere 1/B. fsz.1. ; I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; II/9. ; II/10. ; II/11.  II/12. ; II/13. ; II/14. ; II/15. ; II/16. ; III/17. ; III/18. ; III/19.

 

Hősök tere 2/A. I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; II/7. ; II/8. ; II/9. ; II/10. ; II/11. ; II/12.

 

Hősök tere 2/B. I/1. ; I/2. ; I/3. ; I/4. ; I/5. ; I/6. ; II/7. ; II/8. ; II/9. ; II/10. ; II/11. ; II/12.

 

Bajcsy-Zs. u. 78. I/2.

 

Lakbér mértéke: 287 Ft/m2/hó

 

b) II. kategória:      komfortos lakások

 

Bajcsy-Zs. u. 2. fsz.4.

 

Bajcsy-Zs. u. 155. fsz.1. ; fsz.4. ; I/5. ; I/7.

 

Somogyi B. u. 14/1. ; 14/2. ; 14/3.

 

Széchenyi u. 5. fsz.1. ; II/9.

 

Széchenyi u. 7. fsz.2. ; II/5. ; II/6.

 

Széchenyi u. 9/A. II/8.

 

Széchenyi u. 9/B. I/3.

 

Széchenyi u. 10. fsz.1. ; fsz.2. ; I/5. ; I/6. ; I/7. ; I/8. ; I/9. ; I/10.

 

Széchenyi u. 11. I/4., II/7., II/9.

 

 

 

Lakbér mértéke: 233 Ft/m2/hó

 

c) III. kategória:      komfortos lakások

 

Károlyi M. u. 1/2. ; 1/3.

 

Klapka u. 28/1. ; 28/2. ; 28/3. ; 28/4.

 

Klapka u. 30/1. ; 30/2. ; 30/3. ; 30/4. ; 30/5. ; 30/6. ; 30/7. ; 30/8.

 

Zrínyi M. u. 18.

 

 

 

Lakbér mértéke: 195 Ft/m2/hó

 

 

 

d) IV. kategória:       félkomfortos lakások

 

Arany J. u. 20. A/1. ; A/2. ; B/2. ; C/1.

 

Lakbér mértéke: 95 Ft/m2/hó

 

e) V. kategória:      komfort nélküli lakások

 

Belcsapuszta 17/1. ; 17/2. ; 17/3. ; 17/4. ; 17/5. ; 17/6. ; 17/7.

 

Darányi u. 24/1. ; 24/2.

 

Károlyi M . u. 1/1.

 

Károlyi M. u. 5/1.

 

Lakbér mértéke: 63 Ft/m2/hó

 

(2) A bérbeadó  a lakbér változását a bérlővel a fizetési kötelezettség beállta előtt legalább 15 nappal köteles írásban - indokolással - közölni.

 

 

 

2/A. §(4)

 

A lakás alapterülete, minősége, komfortfokozata, a lakóépület állapota és a településen, a lakóépületen belüli fekvése alapján, az Önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VIII.05.) számú rendelet 1. mellékletében meghatározott piaci alapon bérbe adandó lakások havi lakbérére vonatkozó induló licit mértékét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

 

a) I. kategória:       összkomfortos lakások

 

Bajcsy-Zs. u. 74. fsz.7. ; II/11.

 

Bajcsy-Zs. u. 76. I/3. ; II/8.

 

Bajcsy-Zs. u. 78. II/11. ; II/12.

 

Bajcsy-Zs. u. 99. I/1. ; I/2. ; II/1. ; II/2. ; III/1.

 

Bajcsy-Zs. u. 101. I/1. ; I/2. ; II/1. ; II/2.

 

Bajcsy-Zs. u. 103. I/1. ; I/2. ; II/1. ; III/1. ; III/2.

 

Bajcsy-Zs. u. 105. I/2. ; II/1. ; II/2. ; II/3. ; III/1. ; III/2.

 

Az induló licit mértéke: 370 Ft/m2/hó

 

b) II. kategória:      komfortos lakások

 

Bajcsy-Zs. u. 23.fsz.1. ; I/8. ; II/9. ; II/10. ; II/12. ; II/13. ; III/15.

 

Bajcsy-Zs. u. 27.fsz.1.; fsz.2.; I/7.; II/8.; II/9.; III/13.; III/15.; IV/16.; IV/17. ; IV/18. ; IV/19.

 

Bajcsy-Zs. u. 29. fsz.1. ; I/7. ; II/5. ; III/2. ; III/4. ; IV/8.

 

Bajcsy-Zs. u. 31. II/3. ; II/4.

 

Barátság u. 7. III/11. ; III/13.

 

Köztársaság u. 1. I/5. ; II/4. ; II/5. ; III/4. ; IV/1. ; IV/3. ; IV/4. ; IV/5.

 

Köztársaság u. 21. III/8.

 

Köztársaság u. 25. IV/10.

 

Köztársaság u. 37. II/7. ; III/11.

 

Köztársaság u. 47. II/6. ; III/11.

 

Köztársaság u. 49. fsz.2. ; III/10. ; IV/12. ; IV/14.

 

Köztársaság u. 51. II/4. ; IV/12.

 

Május 1. u. 1. I/6.

 

 Az induló licit mértéke: 360 Ft/m2/hó

 

 

 

Lakbértámogatás

 

-------------------------

 

 

 

3. §

 

 

 

(1) Aki az e rendeletben megállapított lakbér megfizetésére nem képes, az a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján lakbértámogatás megállapítását kérheti.

 

 

 

(2) Lakbértámogatásban az a bérlő részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

 

 

(3) A lakbértámogatás havi mértéke:

 

a)   ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 60 %-át, a támogatás mértéke a lakbér 30 %-a;

 

b)   ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 60-80 %-áig terjed, a támogatás mértéke a lakbér 20 %-a;

 

c)   ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 80 %-ától az öregségi nyugdíjminimum mértékéig terjed, a támogatás mértéke a lakbér 10 %-a.

 

 

 

(4) Az együtt élők számában azok a személyek vehetők figyelembe, akiket a bérlő, bérlőtárs a bérbeadó hozzájárulása nélkül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályoktól szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 21. §-a alapján befogadhat, továbbá akiknek a befogadásához a bérlő, bérlőtárs a tulajdonos hozzájárulását megkapta.        

 

(5) Jövedelemként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelmeket kell figyelembe venni. A jövedelmet a támogatás megállapítását megelőző egy évre kell igazolni a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott nyilatkozatok és igazolások benyújtásával.

 

 

 

4. §

 

 

 

(1) (4)A lakbértámogatás iránti kérelmet a bérlőnek a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához kell benyújtania. A kérelemhez mellékelni kell a 3. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat.

 

(2) (4)A lakbértámogatást a bérlő részére bérleti jogviszonyának fennállásáig tartó időszakra lehet megállapítani.

 

(3) (4)A megállapított támogatást közvetlenül a Városgazdálkodási Igazgatóság részére kell átutalni.

 

 

 

(4) A támogatás megállapítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

 

 

 

A lakbérfizetés módja

 

------------------------------

 

5. §(4)

 

 

 

(1) A lakbér, a közüzemi díjak és a használati díj megfizetése az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a bérbeadó és bérlő közötti bérleti szerződésben foglaltak szerint történik.

 

(2) Ha a bérlő az (1) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettségeinek a bérleti szerződésben megállapított határidőig nem tesz eleget, a Városgazdálkodási Igazgatóság köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel egyidejűleg - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Városgazdálkodási Igazgatóság haladéktalanul javaslatot tesz a bérbeadónak a szerződés felmondására.

 

 

 

Lakáshasználati díj

 

--------------------------

 

 

 

6. §(4)

 

 

 

(1) Az a személy, akinek a bérbeadóval kötött lakásbérleti szerződése megszűnt, vagy

 

a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérre azonos összegű használati díjat köteles a bérbeadó részére megfizetni a lakásból való kiköltözésig.

 

(2) A használati díj a használat kezdetétől számított hat hónap elteltével a bérleti díj 25 %-ával emelt összeg.

 

(3) A jogcím nélküli lakáshasználónak írásban benyújtott kérelmére polgármester dönthet a használati díj csökkentéséről. A csökkentett használati díj nem lehet kevesebb a lakás lakbérének összegénél.

 

A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy – a vele együttlakókra tekintettel meghatározott - egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a létfenntartásához szükséges mértéken felül ingó- vagy forgalomképes ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a megemelt lakáshasználati díj kifizetése létfenntartását veszélyezteti.

 

Csatolni kell az ajánlattevő és vele együtt költöző családtagjai jövedelméről szóló igazolást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelembe véve a hivatkozott tv. 10. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat, vagy az illetékes adóhatóság által kiállított, az előző adóévre vonatkozó jövedelemigazolást.

 

Amennyiben az ajánlattevő vagy együtt költöző családtagjai jövedelme vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel a nyilatkozata valódisága tekintetében, a hivatal megkéri az illetékes adóhatóság igazolását a megelőző évi jövedelemadó alapjuk tárgyában. Az adóhatóság igazolása hiányában megfelelő a társadalombiztosítási szerv által kiállított igazolás

 

 

 

Helyi támogatás

 

-----------------------

 

 

 

7. §

 

 

 

(1) Barcs Város Önkormányzata a költségvetésében erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből az arra rászoruló igényjogosult számára kamatmentes kölcsönt (a továbbiakban: helyi támogatás), valamint a rendelkezése alatt álló építési telkekből térítés nélkül biztosíthat építési területet Barcs Város közigazgatási területén a lakásépítési programja keretében:

 

 

 

      a.) lakásépítéshez,

 

      b.) lakásvásárláshoz,

 

      c.) lakásbővítéshez.

 

 

 

(2) A helyi támogatás összege az önerőből történő egyedi lakásépítések, lakásvásárlások esetén 100.000.- Ft-tól 300.000.- Ft-ig terjedhet.

 

 

 

(3) Helyi támogatásként azon önerővel nem rendelkező családok részére, akik a lakástámogatási kedvezményt csak önkormányzati segítséggel képesek igénybe venni:

 

 

 

      - térítés nélküli építési telek biztosítása esetén 400.000.- Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön,

 

      - amennyiben építési telket nem igényelnek, úgy 600.000.- Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön állapítható meg, amennyiben megfelelnek a rendelet egyéb feltételeinek.

 

 

 

(4) A támogatás megítélésében előnyben részesülnek azok, akik önkormányzati bérlakásukról térítés nélkül lemondanak, illetve a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékéről törlésüket kérik.

 

 

 

(5) A támogatást az odaítéléstől számított egy éven belül kell felhasználni.

 

 

 

8. §

 

 

 

(1) Helyi támogatásban részesíthetők:

 

 

 

      a.) az első lakástulajdonhoz jutó fiatal házasok, gyermekes családok és lakástulajdonnal nem rendelkező, gyermeküket egyedül nevelő szülök;

 

 

 

      b.) azok a gyermekes családok, akik saját tulajdonú lakásukat lebontva nagyobb alapterületű és legalább egy lakószobával növelt lakást építenek, jogosultak az egyéb jogszabályokban meghatározott lakáscélú állami támogatásra, és a méltányolható lakásigény mértékét nem haladják meg;

 

 

 

      c.) azok a gyermekes családok, akik saját tulajdonú lakásukat legalább egy lakószobával bővítik, jogosultak az egyéb jogszabályokban meghatározott lakáscélú állami támogatásra, és a méltányolható lakásigény mértékét nem haladják meg;

 

 

 

      d.) azok a három és többgyermekes családok, akik a 2001. augusztus 01.-ét megelőzően tulajdonukban, vagy résztulajdonukban volt lakást értékesítenek, és nagyobb alapterületű, legalább egy lakószobával több szobaszámú komfortos lakást vásárolnak, jogosultak az egyéb jogszabályokban meghatározott lakáscélú állami támogatásra, és a méltányolható lakásigény mértékét nem haladják meg.

 

 

 

(2) Az (1) bekezdés c.), d.) pontjai esetében a 7. § (2) bekezdésben foglalt támogatási összeg 50.000.- Ft-tól 150.000.- Ft-ig terjedhet.

 

                                  

 

9. §

 

 

 

Nem jogosult helyi támogatásra az a család, illetve lakással nem rendelkező, gyermekét egyedül nevelő szülő:

 

 

 

   a.) aki már egy alkalommal részesült helyi támogatásban,

 

 

 

   b.) aki lakásbérleti jogviszonyáról térítés ellenében lemondott,

 

 

 

   c.) akik a támogatásra irányuló kérelmükben olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogosulatlan előnyt jelentene,

 

 

 

   d.) akik, illetve velük együtt költöző /együtt élő/ munkaképes hozzátartozóik önhibájukból nem folytatnak rendszeres kereső tevékenységet,

 

 

 

   e.) akiről - a kérelemhez csatolt jövedelemigazolása és életvitele alapján - alaposan feltételezhető, hogy a támogatás visszafizetésére vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni.

 

 

 

10. §

 

 

 

(1) A helyi támogatás igénylésének lehetőségéről és a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejéről Barcs Város Önkormányzata a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül. A benyújtási határidő nem lehet rövidebb 60 napnál.

 

(2) A helyi támogatás iránti kérelmet - az e célra rendszeresített igénylő lapon, a szükséges mellékletekkel együtt - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához kell benyújtani.

 

 

 

(3) A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező adásvételre irányuló előszerződéssel, jogerős építési engedéllyel, illetve a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezzen és lakásépítés esetén használatbavételi engedélyt még nem kapott.

 

 

 

11. §

 

 

 

(1) A  Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a kérelmet csoportosítva az igényjogosultság

 

megállapítása érdekében a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai3

 

és az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottságok elé terjeszti. Az igényjogosultság feltételeinek nem megfelelő kérelmeket a Bizottságok elutasítják, erről a kérelmezőt írásban - indokolással - a Bizottsági ülést követő 30 napon belül a lakásügyi hatóság értesíti.

 

 

 

 

 

(2) A helyi támogatásban részesíthető kérelmek esetén a Városfejlesztési, Környezetvédelmi,

 

      Turisztikai3 és az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottságok javaslatot tesznek a

 

      személyekre és a támogatás összegére vonatkozóan.

 

 

 

(3) A támogatásban részesíthető személyekről és a támogatás összegéről a Képviselő-testület dönt,

 

      és határozatáról a kérelmezőket írásban értesíti.

 

 

 

 

 

A kifizetés és visszafizetés módja

 

--------------------------------------------

 

 

 

12. §

 

 

 

(1) A megállapított helyi támogatás összegét lakásvásárlás esetén az eladó részére, lakásépítési kedvezmény vagy pénzintézeti kölcsön igénybevételekor pedig a kedvezményt vagy a kölcsönt folyósító pénzintézet részére kell átutalni.

 

 

 

(2) Amennyiben a pénzintézeti átutalás nem teljesíthető, a támogatásban részesített személy a megítélt támogatás kifizetését a saját nevére kiállított és legalább a támogatás összegét tartalmazó – építőanyag vásárlását igazoló vagy építőipari szolgáltatással kapcsolatos – számla bemutatása ellenében kérheti.

 

 

 

13. §

 

 

 

(1) A helyi támogatás visszafizetésének ideje 10 év. A támogatást havi egyenlő részletekben kell törleszteni. A törlesztést a kölcsönszerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell megkezdeni.

 

 

 

(2) A törlesztés megkezdésére indokolt esetben - a jogosult kérelmére - legfeljebb 1 év halasztás adható. A halasztási kérelem elbírálása a képviselő-testület hatásköre.

 

 

 

(3) A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot kell bejegyeztetni Barcs Város Önkormányzata javára. A támogatás visszafizetésének időpontjával a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásból töröltetni kell.

 

 

 

14. §

 

 

 

(1) A támogatást, illetve annak még vissza nem fizetett részét haladéktalanul és egy összegben vissza kell fizetni, ha a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája utólag megállapítja, hogy a támogatott valótlan adatok közlése alapján kapott helyi támogatást, és ezért azt a képviselő-testület visszavonja.

 

 

 

(2) Ha a támogatásban részesített körülményei a folyósítást követően lényegesen megváltoztak, a támogatás hátralékos összegét - rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén - a képviselő-testület kérelemre részben vagy egészben elengedheti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

---------------------------

 

 

 

15. §

 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított lakbér 2004. január 1-én, az I. kategóriába sorolt lakások lakbére a beköltözéskor lép hatályba.

 

 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

 

(4) A képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló többször módosított 7/2001. (IV.6.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

 

„Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló24/2003. (XI.28.) sz. rendeletben foglalt hatáskörök:

 

A lakbértámogatás megállapítása.”

 

 

 

(5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 15/1994. (VII.5.) sz. rendelete, valamint az ezt módosító 7/1998. (III.27.) sz. rendelete, a 13/2000. (V.26.) sz. rendelete, a 20/2001. (X.26.) sz. rendelete és a 11/2002. (VI.28.) sz. rendelete.

 

 

 

Záradék

 

                                                                        

 

16. § 2

 

 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

B a r c s, 2003. november 20.

 

 

 

         Balázsné dr. Vástyán Krisztina   s.k.                                                      Feigli Ferenc s.k.

 

                            jegyző                                                                                polgármester

 

 

 

 

 

1  28/2007.(XII.28.) önkormányzati rendelet. A bérleti díjakat 2008. 01. 01-től

 

  kell alkalmazni.

 

2 19/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009.08.04-től.

 

3     4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011.03. 25-től.

 

4     18/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011.08. 05-től.

 

 

 

Z á r a d é k:

 

 

 

Az 1-4 rendeletekkel  egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles:

 

 

 

B a r c s, 2011. július 28.

 

 

 

 

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

 

                                                                                              címzetes főjegyző