Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

34/2004.(X.1.)

 

R E N D E L E T E

 

a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal, a település rendezési tervével összhangban Barcs város illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII.15.) Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§.

 

A Képviselő-testület  az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg:

 

2.§.

 

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. §. (1) bekezdése alapján kétévente beszámolót állít össze.

 

3.§.

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

 

(2) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló

      szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közös-

      ségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

 

Barcs, 2004. szeptember 23.

 

 

 

                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina  s.k.                              Feigli Ferenc sk.

                                jegyző                                                             polgármester

 

Hulladékgazdálkodási Terv