Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

11/2011./V.06./

 

ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE

 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § és  118. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

 

/1/      Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

                                                               5.489.552 eFt bevétellel

                                                               5.560.804 eFt kiadással

 

          jóváhagyja.

 

/2/      Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek és a kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

 

/3/      A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

2.§

 

/1/      Az önkormányzat beruházási, fejlesztési kiadásainak teljesítését 583.344 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.  sz. melléklet 67. oszlopában és az 1. számú és az 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

/2/      Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 696.951 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2. sz. melléklet 70 oszlopában és a 4. sz.  és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

3.§

 

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2010. évi felülvizsgált, módosított költségvetési összes pénzmaradványát –416.773 eFt összegben, a személyi juttatás maradvány összegét a 2. sz. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 26.182 eFt összegben állapítja meg.

 

4.§

 

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványát –481.417 eFt összegben állapítja meg.

5.§

 

/1/   A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványát 510 eFt összegben, amelyből személyi juttatás maradványát a 2. sz. mellékletben -153 eFt összegben állapítja meg.

 

/2/   A Helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványát 98 eFt összegben, amelyből személyi juttatás maradványát a 2. sz. mellékletben 0 eFt összegben állapítja meg.

 

/3/ A Helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványát 447 eFt. összegben, amelyből személyi juttatás maradványát a 2. sz. mellékletben 54 eFt. összegben állapítja meg.

 

6.§

 

A Ivóvízminőség-javító Társulás 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványát 5.431 eFt. összegben, amelyből személyi juttatás maradványát a 2. sz. mellékletben 0 eFt. összegben állapítja meg.

7.§

 

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4-5. és 6-7. §-ok szerint gondoskodjanak.

8.§

 

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézmények vezetőit a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

 

Záró rendelkezések

 

9.§

 

(1)    Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

Barcs, 2011. április 28.

 

 

 

           

                        Balázsné Dr.Vástyán Krisztina                               Karvalics Ottó

                               címzetes főjegyző                                         polgármester