Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Feladat, hatáskör és alaptevékenység

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
217/1998 (XII.30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról, a gyámságról
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
253/1997. (XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
218/1999. (XII.28.) kormányrendelet az egyes szabálysértésekről
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
2000. évi C. törvény a számvitelről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról