Ma 2024. február 21., szerda, Eleonóra és Zelmira napja van. Holnap Gerzson napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

 

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az első félévben történő megszűnés esetén a második félévre az adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adókötelezettség keletkezését ( változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tenni. /„Bevallás építményadóról” című nyomtatványon/

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

 

Az adómentességekről, adókedvezményekről valamint az adó mértékéről részletesen tájékozódhat a honlapra feltöltött 29/2011.(XII.30.) számú építmény és telekadóról szóló rendeletből.

 

Az adó megfizetése: az adót évi négy egyenlő részletben tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, december 15-ig. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozatban foglaltak szerint kell megfizetni.

Az építményadót a 11743057-15397191-02440000 számú bankszámlára kell megfizetni.

 

Az építményadóról /az adó alanyáról, adókötelezettségről, az adómentességről, és az adó mértékéről / a helyi rendeletünkből tájékozódhat, melyet megtalál a honlapon a rendeletek menüpontban.

 

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

 

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

 

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

29/2011. (XII.30.) Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének építmény és telekadó rendelete