Ma 2022. december 01., csütörtök, Elza napja van. Holnap Melinda és Vivien napja lesz.

Normatív lakásfenntartási támogatás: a szociálisan rászoruló személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250.-), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelemhez csatolni kell: a háztartás jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan) a lakás rezsiszámláit, valamint a lakás nagyságát igazoló okiratot (tulajdoni lap, adás-vételi szerződés, bérleti szerződés stb.)

Az eljárás jogi alapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 38. - 39.§-a, és Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.25.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete, mely megtekinthető a város honlapján a rendeletek között.

A kérelem benyújtásának helye:
Barcs Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda ügyintéző: Bázing Györgyné
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. fsz. 9. ajtó
Tel.: 82/565-981

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

A kérelem elbírálásának határideje: 30 nap

 

Lakbér-támogatás: önkormányzati bérlakásban lakó, a lakbér megfizetésére nem képes személy részére nyújtható támogatás.

Az a bérlő igényelheti, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500.-Ft).

 

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon.

A kérelemhez csatolni kell: a háztartás jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemről, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

Az eljárás jogi alapja: Az 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, és Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2003.(XI.28.) számú önkormányzati rendelete, mely megtekinthető a város honlapján a rendeletek között.

A kérelem benyújtásának helye:
Barcs Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda ügyintéző: Bázing Györgyné
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. fsz. 9. ajtó
Tel.: 82/565-981

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

A kérelem elbírálásának határideje: 30 nap

Egyes tartalmak megjelenítéséhez be kell jelentkeznie. (Testületi anyagok, Közbeszerzés)

Választás 2022

Önkormányzati Választás 2019

EU Választás 2019

Valasztás 2018

Településrendezési eszközök módosítása

Keresés az oldalon

ELÜGY

Elektronikus Ügyintézési Portál
Elektronikus Ügyintézési Portál