Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

 

TÁMOP 3.3.7/09/01 Minőségi Oktatás támogatás, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében című pályázati konstrukcióban elnyert projekt.

 

A projekt címe: Barcs Város Önkormányzata Könyvtár használatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő internet tanfolyam: A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés a Barcsi Kistérségben

 

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0007

 

A pályázat révén nagyfokú minőségi javulás következik be a könyvtár szolgáltatásaiban, szerepét is jobban tudja ellátni. Közvetlen célcsoport: a barcsi városi könyvtár jelenlegi használói, valamint a 24 érintett település lakossága (Babócsa, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár). Közvetlen célcsoport a könyvtár jelenlegi használói. Kiemelten a gyermek és ifjúsági korosztály, hátrányos helyzetű felnőttek (munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, romák) és a hátrányos helyzetű célcsoportok.

 

Közvetett célcsoport: az új, létrehozandó portál lehetőséget biztosít az eddigi szolgáltatások színvonalasabbá tételére, valamint olyan távhasználatra és interaktivitásra, amelyre eddig nem volt mód, ezáltal sok olyan embert is megnyerhet a könyvtár állandó használóinak, akik eddig nem használták a könyvtárat.

 

Rövid távú célok: A helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló könyvtári szolgáltatások fejlesztése. A térségi és helyi szinteken őrzött dokumentumok bekerülése az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba. Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok fejlesztése. Az elektronikus könyvtári felületek kielégítsék a felhasználói igényeket, támogassák az egyes felhasználói csoportok tanulási és egyéb információszerzési szükségleteit.

 

A könyvtárak minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak a felhasználóknak. Könyvtári dolgozók továbbképzése, hogy felkészültek legyenek a korszerűbb szolgáltatások ellátására, a megújult szolgáltatói rendszer kezelésére.

 

A könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok. Az olvasáskultúra fejlesztését célzó helyi programok szervezése, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűekre, romákra és a fogyatékkal élőkre.

 

Hosszú távú célok: Minőségi közszolgáltatást megvalósító rendszer létrehozása. A minőségi oktatáshoz történő hozzáférés területi különbségeinek csökkentése a könyvtárak tanulási célú hozzáférhetőségének javításán keresztül. Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, ezáltal a társadalmi felzárkózás elősegítése. Az olvasók különböző csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok. A helyi és kistérségi igényeket kielégítő szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása. Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális tanulás támogatásában. Egész életen át tartó tanulás elősegítése. A könyvtárakban korszerű ismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek alkalmazása.

 

A pályázat lehetővé teszi, hogy a barcsi Városi Könyvtár megfeleljen az Országos könyvtárfejlesztési stratégia 2008-2013 Portál programban megfogalmazott céloknak. 2008. február 19-én telepítésre került a barcsi Városi Könyvtárban a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer, mely biztosítja Városi Könyvtár és a környező kistérségi állomások közötti virtuális kapcsolatot. A szerverszámítógép és a SZIRÉN szoftver segítségével az Interneten keresztül csatlakozhatnak a központi géphez. Az állományok feldolgozása és katalogizálása a központi számítógépen tárolódik, mely online elérhetőséget biztosít. A SZIRÉN integrált könyvtári rendszer elektronikus katalógusának fejlesztése, a kistérségi könyvtárak állományának rögzítése. A helyi szinten őrzött dokumentumok elektronikus katalógusba kerülnek az egységes országos lelőhely-nyilvántartásnak megfelelően. A sikeres pályázat lehetővé teszi, hogy a barcsi Városi Könyvtár a használó központúság szellemében a könyvtári épülettől és nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz, adatokhoz, és könyvtári szolgáltatásokhoz. Lehetővé válik a könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérhetősége, a kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak hozzáférhetővé válnak.

 

A pályázat, alapot nyújt a 25 könyvtári honlap fejlesztéséhez, ami elősegíti a kistérségben, oktatásban résztvevőket az új könyvtári szolgáltatásokhoz való jutását. Az elektronikus felületek minőségi szolgáltatásokkal támogatják az egyes felhasználói csoportok (kiemelten a gyermek- és ifjúság, leszakadó térségek felnőtt népessége, hátrányos helyzetűek) tanulási és egyéb információszerzési szükségleteit.

 

Olvasásfejlesztéssel kapcsolatos programokkal, az olvasás kultúra fejlesztését könyvtári szolgáltatások népszerűsítését éri el. A térségben az általános iskolai képzésben tanuló, és hátrányos helyzetű fiatalok igényes szabadidő eltöltését támogatja a pályázati programok megvalósításával. Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a barcsi Városi Könyvtár fontos szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában.

 

Információkeresés és könyvtárhasználati tanfolyamok indításával a könyvtárak szolgáltatásainak népszerűsítését vállalja fel, ezzel elősegíti a városra és kistérségére kiterjedő iskolán kívüli könyvtárszakmai és informatikai továbbképzések és oktatások folytonosságát. A felnőttképzés támogatásával segíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. A projekt tevékenységeinek eredményeként a könyvtár jobb hatásfokkal szolgálja az oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést, és tanulást.

 

A pályázat elősegíti, hogy a könyvtár minőségi közszolgáltatást nyújtson. Korszerű ismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek dolgozzanak. A könyvtári dolgozók felkészültebbek lesznek a korszerűbb szolgáltatások ellátására, a megújult

szolgáltatói rendszerek kezelésére.

 

A pályázat összköltsége 20.421.390.- Ft, amely 100%-ban támogatott.

 

A pályázat megvalósítása 2011. szeptember elsejétől 2013. augusztus 31-ig tart.

 

A megvalósítás:

 

A Városi Könyvtár megújított honlapja: http://www.vk-barcs.bibl.hu honlapon elérhető.

 

Projektnyitó rendezvény (2011. szeptember 23., Barcs)

- Meghívó

- Vértes Gábor előadása

- Fotódokumentáció tájékoztató tábláról

- Fotódokumentáció a projektnyitó rendezvényről

- Képekben:

 

 

dscf3363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscf3368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscf3371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscf3376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscf3378