Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

Barcs Város Képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

a.      annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b.      tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

és a temettető családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,(28. 500.- Ft/fő) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (42. 750.- Ft)

Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

A temetési segély összege  a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20 (húsz) százaléka.

A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 145.000.-Ft.

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelmi igazolásokon túl a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát. A kérelmező egyidejűleg köteles bemutatni a halotti anyakönyvi kivonatot.