Ma 2022. december 01., csütörtök, Elza napja van. Holnap Melinda és Vivien napja lesz.

 

Ipari tevékenység bejelentése/telepengedélyezési eljárás

 

 

 

Legfontosabb kapcsolódó jogszabályok:

 

 

 

·      A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

 

·      A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999.     (X. 13.) BM rendelet

 

·                 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

·                 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

 

 

Eljáró hatóság: a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője

 

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásban 5000 forint, a fellebbezési eljárás díja 6000 forint.

 

A Rendeletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (telep) a Rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

 

 

 

A Rendelet 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

 

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

 

az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység,

 

a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység:

 

a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

 

- nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

 

A fent nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

 

 

 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

 

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

 

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

 

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni.

 

 

 

Bejelentés-köteles tevékenységek

 

 

 

1. alsóruházat gyártása

 

2. acél tárolóeszköz gyártása

 

3. ágybetét gyártása

 

4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 

5. bányászati, építőipari gép gyártása

 

6. bőr, szőrme kikészítése

 

7. bőrruházat gyártása

 

8. csap, szelep gyártása

 

9. csapágy, erőátviteli elem gyártása

 

10. csiszolótermék gyártása

 

11. csomagolás-

 

12. egészségügyi kerámia gyártása

 

13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

14. egyéb bútor gyártása

 

15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

 

16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

17. egyéb kerámiatermék gyártása

 

18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása

 

19. egyéb műanyagtermék gyártása

 

20. egyéb nem vas fém gyártása

 

21. egyéb papír-, kartontermék gyártása

 

22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 

23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

 

24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

 

25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

 

26. elektronikus orvosi berendezés gyártása

 

27. előre kevert beton gyártása

 

28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 

29. evőeszköz gyártása

 

30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

 

31. építési betontermék gyártása

 

32. építési gipsztermék gyártása

 

33. épületasztalos-ipari termék gyártása

 

34. falemezgyártás

 

35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

 

36. fém épületelem gyártása

 

37. fémmegmunkálás

 

38. fémszerkezet gyártása

 

39. fémtartály gyártása

 

40. fűrészáru-gyártás

 

41. fűtőberendezés, kemence gyártása

 

42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

 

43. gépjárműjavítás, -karbantartás

 

44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 

45. gőzkazán gyártása

 

46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

 

47. hangszergyártás

 

48. háztartási kerámia gyártása

 

49. háztartási villamos készülék gyártása

 

50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

 

51. hidegen hajlított acélidom gyártása

 

52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

 

53. hidegen húzott acélhuzal gyártása

 

54. hidegen húzott acélrúd gyártása

 

55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

 

56. kohászati gép gyártása

 

57. kötőelem, csavar gyártása

 

58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása

 

59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

 

60. huzaltermék gyártása

 

61. illóolajgyártás

 

62. irodabútor gyártása

 

63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 

64. irodai papíráru gyártása

 

65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

 

66. játékgyártás

 

67. kerámiacsempe, -lap gyártása

 

68. kerámia szigetelő gyártása

 

69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

 

70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

 

71. konyhabútorgyártás

 

72. kőmegmunkálás

 

73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

 

74. kötéláru gyártása

 

75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

 

76. kötött, hurkolt kelme gyártása

 

77. lábbeligyártás

 

78. lakat-, zárgyártás

 

79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 

80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása

 

82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

 

83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 

84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 

85. motorkerékpár gyártása

 

86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

 

87. munkaruházat gyártása

 

88. műanyag csomagolóeszköz gyártása

 

89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

 

90. műszaki kerámia gyártása

 

91. műszaki textiláru gyártása

 

92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

 

93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

 

94. nem villamos háztartási készülék gyártása

 

95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

 

96. orvosi eszköz gyártása

 

97. papíripari gép gyártása

 

98. parkettagyártás

 

99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

 

100. síküveg továbbfeldolgozás

 

101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

 

102. száloptikai kábel gyártása

 

103. számítógép, perifériás egység gyártása

 

104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

 

105. szerszámgyártás

 

106. szőnyeggyártás

 

107. szőrmecikk gyártása

 

108. tároló fatermék gyártása

 

109. testápolási cikk gyártása

 

110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 

111. táskafélék, szíjazat gyártása

 

112. textilszálak fonása

 

113. textilszövés

 

114. textil, szőrme mosása, tisztítása

 

115. tűzálló termék gyártása

 

116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 

117. villamos világítóeszköz gyártása

 

118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

 

 

 

Telepengedély-köteles tevékenységek

 

 

 

1. acélcsőgyártás

 

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása

 

3. dohánytermék gyártása

 

4. egyéb gumitermék gyártása

 

5. égetett agyag építőanyag gyártása

 

6. festék, bevonóanyag gyártása

 

7. fémalakítás, porkohászat

 

8. fémfelület-kezelés

 

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

 

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása

 

11. habarcsgyártás

 

12. kőolaj-feldolgozás

 

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

 

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás

 

15. mész-, gipszgyártás

 

16. műanyag építőanyag gyártása

 

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

 

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

 

19. nemesfémgyártás

 

20. papír csomagolóeszköz gyártása

 

21. papírgyártás

 

22. ólom, cink, ón gyártása

 

23. ragasztószergyártás

 

24. rézgyártás

 

25. szálerősítésű cement gyártása

 

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

 

27. tapétagyártás

 

28. tisztítószer gyártása

 

29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

30. vegyi szál gyártása

 

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

 

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása