Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv:

Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda anyakönyvvezetője

Az illetékesség országos, az anyakönyvvezető közreműködik azon házasságkötéseknél, ahol a házasulandó felek ez irányú jegyzőkönyv felvételét Barcs város anyakönyvvezetője előtt kérték.


Az ügyintézéshez szükséges  dokumentumok, okmányok:

- érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél, kártyás jogosítvány) és lakcím igazolvány,

- családi állapot igazolása (elvált és özvegynél az előző házassági anyakönyvi kivonat, mely a megjegyzések rovatában tartalmazza a válás, vagy haláleset tényét és az esetleges névviselés tényét),

- külföldi házasuló esetében 6hónapnál nem régebbi tanúsítványt.


Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Illeték és szolgáltatási díj mentes. 


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A házasságkötéskor mindkét félnek személyes nyilatkozatot kell tennie:

- névviselésre vonatkozóan,

- születendő gyermek névviselésére vonatkozóan,

- menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekére vonatkozóan (ha van)

Bejelentést személyesen kell megtenni annál az anyakönyvvezetőnél, ahol a házasságot meg akarják kötni. A házasságkötést megelőző 30 napnál korábban kell a bejelentést megtenni, de 6 hónapnál nem korábban. A várakozási idő betartása alól  indokolt esetben a Jegyző felmentést adhat.