Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-64/ 2011

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. október 28-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 8.30 órakor megtartott üléséről.

 

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Távol maradtak: Halász Istvánné, Henger János, Szalai Balázs és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok igazoltan.

 

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; dr. Takács Katalin, Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 8 fő megjelent.

 

 

222/2011. (X.28.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./     A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. (Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./     A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. (Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság rendkívüli ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását.

Bizottsági ülésen felmerült az a kérdés, hogy mi történne akkor, ha nem fizetjük ki ezt a részt?

 

 

Kérdések:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Volt-e valami a települések vonatkozásában, hogy megszavazták-e? Itt ugyanúgy a többség dönt?

14 órát mondott polgármester úr, hogy akkor fog ez a megbeszélés kezdődni, és Henger János képviselő úrral ketten vártunk és senki nem volt itt a megadott időpontban. A többi polgármester 14.30 órai kezdésről tudott.

Nem most kezdődtek ezek a problémák. Amikor ezek a problémák kezdődtek, akkor Csík polgármester úr már egy más álláspontot képviselt.

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Két pályázó volt. Az egyik 400 millióval olcsóbban csinálta volna meg, de mégsem az nyerte. Az indok az volt, hogy a környezetvédelmi szempontokat jobban figyelembe veszik, a csigákat össze fogják gyűjteni, a békákat pedig átviszik a túloldalra, hogy ne sérüljenek. Természetesen akkor is voltak problémák. Akkor is látszott, hogy ez valamilyen módon egy lezsírozott pályázat.

Megkerestem azt a pályázót, aki 400 millióval kevesebbért pályázott, és azt mondta, hogy még ennyi idő után is sérelmezi a történteket. De ez már régi dolog, ezzel nem kívánok most foglalkozni.

A vélemények nem voltak egységesek, de Barcs Város polgármestere mindig elérte, hogy úgy szavazzanak, ahogy ő akarja. Csokonyavisonta először ellenezte, aztán mégis megszavazták. Hogy miért, az legyen az ő dolguk. Darány és Kastélyosdombó azért nem szavazták meg, mert ők a másik pályázó mellett voksoltak. Egy csoportos döntéshozatalnál rájuk is vonatkozik a döntés. Erkölcsileg azt mondom, hogy van igazsága a darányi polgármesternek és jegyzőjének, és Kastélyosdombónak, de jogilag teljesen nonszensz, mert egy többségi döntésben bennmaradtak. Most keresik az igazságukat. Én ellene szavaztam. Azok a polgármesterek, akik itt voltak és elsősorban a babócsai polgármester, erkölcsi alapon akarja ezeket a nem erkölcsös dolgokat megítélni. Itt nagyon összetett a dolog. Darány nem szavazta meg, de egyet ért a dologgal, mert tudja, hogy ezt meg kell lépnünk, mert a 24. órában vagyunk, mégis azt mondja, hogy nem fizet. De ki is léphetett volna a társaságból, de nem tette meg. Ezt az eljárást tisztességtelennek tartom a többiekkel szemben. Olyan előnyöket akar kapni, amiért nem akar fizetni, arra hivatkozva, hogy ő akkor nem szavazta meg. Én ellene szavaztam, de a többség megszavazta, hogy ne fizessenek. Én most sem értek vele egyet. Legelőször nem volt róla szó, hogy Darány és Kastélyosdombó egyet ért vele, de nem akarnak fizetni. Most pedig bebújtak egy mondvacsinált dolog mögé. Nem tudok vele egyet érteni.

A szavatossági idő hamarosan lejár. Vagy meglépjük vagy nem. Azt is átnéztük, hogy kit terhel a költség, mert szétment a társaság, de közös üzemeltetés van. Azt is tisztázni kell, hogy egy településen felmerült hiba kit terhel, a társaságot vagy a települést. Ezt a pert el kell indítani. Azért indítottuk egy alacsonyabb összeggel, hogy ha véletlenül nem nyerünk, ne bukjunk túl sokat. Az ügyvéd úr azt mondta, hogy ha ez bekövetkezik, akkor el fogja engedni ennek a bekerülési költségnek a felét. Tehát ő is azt mondja, hogy itt van keresni valónk.

Szakértői véleményekre hivatkoznak. Nagyon sok papír eltűnt. A DRV Zrt. átalakult. Ezt meg kell lépnünk. Két település teljesen kiszállt, így 16 településről van szó.

Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést.

Meglátjuk első körben, hogy lesz-e a kivitelezővel egyezség, vállalja-e a javítást. Erre én nem sok esélyt látok. Első kör után meglátjuk, hogy van-e esélyünk. Ha nincs még mindig vissza tudunk lépni.

A többi polgármester azért jött később, mert a darányi és kastályosdombói polgármester bejelentkezett, hogy ők előtte szeretnének beszélni az ügyvéd úrral. Ezért csúszott, melyről elfelejtettem értesíteni a barcsi képviselő-testületet. Elnézést kérek.

 

 

Hozzászólások:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Most ott tartunk az ügyvéd úrral való tárgyalásban, hogy ha elbukjuk a pert, akkor a 2 millió Ft felét elengedi? Tehát ő annyira biztos magában, hogy 1 millió Ft-ot megér neki.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Legelőször azt tárgyaltam vele - hogy ne kelljen új testületi döntést hozni -, hogy a két kilépő település összegét elengedi. Ezután jelentkezett Darány és Kastélyosdombó, és itt már nem volt szó elengedésről. Úgy érzem, hogy van esélyünk, hogy nyerjünk a kivitelezővel szemben. Azt ajánlotta fel, hogy ha első körben elbukjuk, akkor elengedi a költség felét.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ha a keresetlevél kibocsátására az elkésettség okán nem kerül sor. Tehát gyakorlatilag nem indul meg érdemben a per, akkor az előkészítő munkákat készíti el és a továbbiakra az 50 %-át elengedi a most kialakult 2 120 000 Ft-nak.

 

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Az ügyvéd úr készített egy kockázatelemzést, amely egyértelművé tette, hogy hol vannak olyan dolgok, melyek nem biztos, hogy megáll. Ennek ellenére a kockázatelemzést is figyelembe véve ő azt javasolta.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Pont ezért hívtam a képviselő társaimat, hogy ha itt tudnak lenni, akkor hallgassák végig. Ez nem egy gyors döntés volt, hanem megpróbáltam körüljárni, a többi településsel megbeszélni és utána jutottunk erre. Szeptember eleje óta megy ez a tárgyalás. Most még ott vagyunk az utolsó 24 órában, amikor még léphetünk.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

223/2011. (X.28.) sz. határozat:

 

  1. 1.Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte a 214/2011.(X.20.) számú határozatát.
  2. 2.Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás megindítására, a Dr. Halmos Ügyvédi Irodával kötendő ügyvédi megbízási szerződés aláírására és a pertársaságban való részvételhez való hozzájárulásra.
  3. 3.Az ügyvédi alapdíj költségének a tulajdoni hányad szerinti 22,97 részét, 574.250 Ft-ot valamint Darány és Katélyosdombó önkormányzataira eső 9,7 % tulajdoni arányból ráeső 1/14-ed részt, 17.322 Ft-ot – azaz összesen bruttó 591.572 Ft-ot Barcs Város Önkormányzata a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítja.
  4. 4.A további költségek (ügyvédi napidíj, szakértői költségek előlegezése) megfizetését tulajdoni hányadának, valamint Darány és Kastélyosdombó önkormányzataira eső 9,7 % tulajdoni arányból ráeső 1/14-ed részben szükség szerint biztosítja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület ülését 8.50 órakor bezárta.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                         Karvalics Ottó          

           címzetes főjegyző                                    polgármester                                                  

 

 

 

 

 

             Ander István                                                                            

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                  

 

 

Választás 2022