Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

16/2012. (I.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. cégjegyzék szám: Cg. 01-09-675082) a Barcs 0189 hrszú kivett közút művelési ágú ingatlan 172 m2 nagyságú területére, a Barcs 0246 hrszú kivett közút művelési ágú ingatlan 276 m2 nagyságú területére bányaszolgalmi jogot alapítson a HHE Fánimajor Gyűjtőállomás-MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gáz-gerincvezeték és biztonsági terület létesítésére, összesen 44.800 Ft kártalanítás ellenében.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint