Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

12/2012. (I.26.) sz. határozat: 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Új Széchenyi Terv TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. konstrukcióban A barcsi Szociális Központ központi épületének felújítása, korszerűsítése, energiatakarékossá tétele és zsúfoltságának csökkentése, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat új, emberközpontú és környezetbarát központjának kialakítása címmel az Önkormányzatunk 2012. évi költségvetése Fejlesztési Kiadások oldalára és Bevételi oldalára is betervezi, „Szociális Központ felújítása” címen, azzal, hogy a projekt tervezett összköltsége várhatóan 140.000.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 140.000.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel.
  2. 2.A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint