Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

11/2012. (I.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2011. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 4 241 e Ft-tal nő, a működési bevétel előirányzata 4 241 e Ft-tal csökken.

Kiadási oldalon csökken 1 277 e Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 345 e Ft-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a felhalmozási kiadások előirányzata 1 622 e Ft-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2012. február 28.

2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2011. szociális ellátások működési bevétel előirányzata 43 e Ft-tal nő, intézményfinanszírozás előirányzata 52 418 e Ft-tal csökken.

A szociális ellátások kiadási előirányzata 51 141 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 257 e Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata 23 e Ft-tal nő.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető

Határidő: 2012. február 28.