Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.62/2008.(III.20.) sz. határozat: - 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal -

1.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy 400.000.000 Ft. össznévértékű svájci frank alapú (EIB refinanszírozás igénybe vételével) zártkörű kötvény kerüljön kibocsátásra. A kötvény futamideje 10 év, a kamatperiódus negyedéves, a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LIBOR + 1,40 % kamattal. A tőke visszafizetése két év türelmi idő után évente két részletben április 15. és október 15. határidővel kerül visszafizetésre. Továbbá egyetértett azzal, hogy kerüljön kifizetésre a kibocsátás egyszeri költsége 4.000.000 Ft., plusz az értékpapír azonosító (ISIN) díja 15.000 Ft. és a dematerializált kötvény keletkeztetésének díja, 200.000 Ft, fizető banki díj (évente) 80.000 Ft. A kibocsátási költségek fedezete az általános gazdálkodási tartalék.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az OTP-vel kötendő kötvény kibocsátásról szóló szerződés és a Hitelgarancia Zrt. 150.000.000 Ft összegű rulírozó készfizető kezességvállalásáról szóló szerződés aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2.) Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozott arról, hogy a tervezett kötvény kibocsátással az önkormányzat nem éri el a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 88.§ (2) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát és kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel és a járulékokból adódó fizetési kötelezettségeit a hitel futamideje alatti költségvetésbe betervezi.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

3.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozott arról, hogy a kötvény kibocsátásának fedezetéül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 88. § (1) bek. b.) pontjában meghatározott vagyonát és bevételét nem használja fel. A kötvény kibocsátás fedezetéül az önkormányzat költségvetésében tervezett alábbi saját bevételek szolgálnak:
- helyi adók ,
- kamatbevétel,
- vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, vagyonüzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel.
- vagyonértékesítésből származó bevétel.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint