Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.189/2007.(X.18.) sz. határozat: 15 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett

1./ Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezte a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében a saját bevétel előirányzatának 1.250 eFt összegű növelését és a felhalmozási kiadási előirányzat ugyanekkora összegű növelését.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. december 31.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezte a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében a felhalmozási kiadási előirányzatának 284 eFt összegű növelését az általános gazdálkodási tartalék terhére.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. december 31.