Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.134/2006.(VI.15.) sz. határozat: 16 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett

Barcs Város Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdése c./ pontjában biztosított jogkörében eljárva a közoktatási intézmények számára az alábbi osztályok, csoportok indítását engedélyezte a 2006/2007. tanévben.

1./ A Városi Óvodák számára 18 gyermekcsoportot 24,1 fős átlaglétszámmal.

2./ A Képviselő-testület a vízvári és rinyaújlaki tagóvoda csoport és átlaglétszámot az 1. sz.
melléklet szerint tudomásul vette.

3./ Az Arany János Általános Iskola számára 23 tanulócsoportot, az alsó tagozaton 24 fős, a
felső tagozaton 26,5fős átlaglétszámmal, valamint 12 napközis csoportot 25,4 fős átlaglét-
számmal.

4./ Az osztályok számának emelkedése és a kötelező óraszám ellátása miatt a Képviselő-testület engedélyezi 1 fő pedagógus álláshely fejlesztését 2006. augusztus 16-tól, melyre 529.452 Ft bérfedezetet biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére 2006. évben.

5./ A Deák Ferenc Általános Iskola számára 22 tanulócsoportot, az alsó tagozaton 24,9 fős, a
felső tagozaton 24,8 fős átlaglétszámmal valamint 9 iskolaotthonos csoportot 25 fős átlag-
létszámmal, 4 napközis csoportot 24,5 fős átlaglétszámmal.

6./ A Képviselő-testület a szuloki és vízvári tagiskolák csoport és átlaglétszámát a 2. és 3.
sz. melléklet szerint tudomásul vette.

7./ A Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium számára 17 tanulócsoportot 28,2 fős átlag-
létszámmal, valamint 6 kollégiumi csoportot 29,3 fős maximális átlaglétszámmal, ezen
kívül négy kihelyezett 8 osztályos gimnáziumi osztályt 24,5 fős átlaglétszámmal.

8./ A Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola számára 17 tanulócsoport 25,2 fős átlag-
létszámmal, valamint 32 szakmacsoportot 10,8 fős átlaglétszámmal.

9./ A Szivárvány Gyógypedagógiai Központban 1 óvodai, 11 tanulócsoportot, 11 napközis
csoportot, 5 kollégiumi csoportot a törvény által előírt átlaglétszámmal, melyek közül
a 4., 5., 7. osztályokban engedélyezte a maximális létszámtól való eltérést. Engedélyezte
továbbá a fejlesztő iskolai csoport indítását 2006. szeptember 1-jei hatállyal.

10./ A Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára 45 csoport indítását 10 fős
átlaglétszámmal.

11./ A Móricz Zsigmond Általános Művelődési Központ számára 12 néptánc és 5 grafikai
osztályt 15 fős átlaglétszámmal.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Pető Lászlóné óvodavezető, Siszler Ottóné, Vodenyák Imréné, Kincsei János,
Kimpf István, Szemere Márta, Plecskóné Czigány Edit, Vértes György igazgató
a végrehajtásért
Határidő: 2006. június 30. a határozat közlésére,
értelem szerint a végrehajtásra