Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.46/2006.(II.16.) sz. határozat: 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal

1.) Barcs Város Képviselő-testülete az ÉPEX Kft. ( Pécs, Jakabhegyi u. 59/2 sz.)
kérelmére, Barcs, Dráva Korzó 1 sz. alatti "sóházban" 6 db. ló tartásához egyedi elbírálás alapján hozzájárult, a 18/ 2002. ( XII. 5. ) számú " az állatok tartásáról" szóló önkormányzati rendelet 8. (7) bekezdésében foglaltak értelmében. Az állattartást csak azzal a feltétellel engedélyezi, ha az ÉPEX Kft. a technológiai leírásban meghatározott követelményeket folyamatosan, maradéktalanul betartja, és erről a Kft. ügyvezetője írásos nyilatkozatot tesz.
A képviselő-testület engedélye nem mentesít az egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

2.) Barcs Város Önkormányzata vállalta, hogy a drávai hajókikötő területére tervezett városi rendezvények előtt legalább 1 héttel az ÉPEX Kft. ügyvezetőjét értesíti, aki köteles intézkedni a rendezvények időtartamára, a volt "sóházban" tartott lovak, más tartási helyen történő elhelyezésére.

3.) A Barcs, Dráva Korzó 1 sz. alatt egy időben legfeljebb csak 6 lovat lehet tartani. Tekintettel arra, hogy kijelölt lovas - útvonal jelenleg nincs, ezért ennek biztosítására az önkormányzat felelősséget vállalni nem tud.

4.) A képviselő-testület hozzájárulása az állattartáshoz 2006. december 31-ig érvényes.
Az ÉPEX Kft. által tervezett beruházás illeszkedik Barcs város hosszú távú
turisztikai tervéhez, de ha az állattartáshoz szükséges beruházás az év végéig nem
készül el, a sóház épületének állagát vizsgálni kell.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint