Ma 2024. június 20., csütörtök, Rafael napja van. Holnap Alajos és Leila napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

2011. szeptember 4-től változnak az egyes építéshatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Barcs Város Polgármesteri Hivatal  Építésügyi Hatóság

 

197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági
bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 

 

1. § (2)
a) az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért 20 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

 

24/2011. (VII. 21.) BM rendelete

 

az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért
megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról

 

2. § (1)
Az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő (a továbbiakban együtt: építtető)

a) a szakhatóságként való eljárásért

aa) az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő ügyben szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,
ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,

b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés esetében 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

 

3. § (1)
A díjat az építtető

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyező hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatásiszolgáltatási díjával egyidejőleg,
b) a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén a bejelentés benyújtásával egyidejőleg az építésügyi hatóság számlájára átutalással, vagy az építésügyi hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízáson „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelölésse lköteles megfizetni.

Az építésügyi hatóság számlaszáma:

Barcs Város Polgármesteri Hivatal 11743057-15397191-10190009 „ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG DÍJ BESZ.-I SZLA” elnevezésű alszámla.