Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 6
ElégtelenKitűnő 

HIRDETMÉNY

2019. évi bírósági ülnökválasztás

 

A Magyar Köztársaság Elnöke - 95/2019. (III.5.) KE határozatában - a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

 

A Barcsi Járásbírósághoz - az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszámban, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban:Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő - 4 fő a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnököt kell választani.

A Barcsi Járásbíróság ülnökeit Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Barcs Város nemzetiségi önkormányzatai képviselő-testületei választják meg.

 

Bírósági ülnök jelölt lehet:

A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A jelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoznia kell.

 

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként a Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

Bírósági ülnököt jelölhet:

 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukban már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.


A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

 

Felkérem a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnökök jelölésére jogosultakat, hogy jelöljenek – az ismertetett feltételeknek megfelelő - bírósági ülnöknek választható személyeket.


A jelöléshez szükséges nyomtatványok, az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Barcsi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Koordinációs Irodáján beszerezhetők vagy a város honlapjáról a 2019. évi bírósági ülnökválasztással kapcsolatos információknál letölthetők.

A jelöléseket tartalmazó alábbi nyomtatványokat, dokumentumokat legkésőbb 2019. április 05. napján (péntek) 13.00 óráig lehet leadni a Barcsi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Koordinációs Irodáján:

 

a) Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra,

 

b) Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról,

 

c) Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy

   - büntetlen előéletű

   - nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

 

Ha a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

 

 

Az ülnökválasztással kapcsolatosan Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőnél         és dr. Lengyeltóti Zsuzsanna aljegyzőnél személyesen, illetve a 82/565-961 telefonszámon lehet érdeklődni.

 

 

Letölthető dokumentumok:

- Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról (1. melléklet)

- Tájékoztató a bírósági ülnök jogairól és kötelezettségeiről (2. melléklet)

- Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra (3. melléklet)

- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (4. melléklet)

 

Barcs, 2019. március 19.

                                                                                             Karvalics Ottó s.k.
                                                                                               polgármester