Ma 2024. július 17., szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

A helyi anyakönyvezést végző anyakönyvvezető a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a haláleset adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat előre bekötött, harminc vagy háromszáz számozott lapot - házassági anyakönyv és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve esetén hatvan vagy hatszáz oldalt - tartalmazó hitelesített és egyedi azonosítóval ellátott anyakönyvekben (a továbbiakban: hazai anyakönyv) vezeti.

 

Illeték és eljárási díj megfizetése: Illetékbélyeggel, valamint munkaidőn túli, ill. külső helyszíni házasságkötés esetén házipénztári befizetéssel történik.

 

Ügyintéző: Hamarics Gabriella anyakönyvvezető

                 helyettesítés: Hartman Henrietta anyakönyvvezető

Telefon: 82/565-975

Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz.7. iroda

 

Kezelt ügytípusok:

 

Hazai Anyakönyvezés

Házasságkötés bejelentése

Születés bejelentése

Bejegyzett élettársi kapcsolat (azonos neműeknél)

Hagyatéki Ügyek

Hatósági bizonyítvány

Népesség nyilvántartás

Születési név változtatás

 

 

Az anyakönyvi eljárásra vonatkozó jogszabályok:

 

Általános közigazgatási rendtartás 2016. évi CL. törvény

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A házasságról, a családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

A bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló 2009. évi XXIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet

Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2011.(II.25.) számú rendelete

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (III.26.) számú, az utcanév és településrész név megállapításának, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről szóló rendelete