Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

20/2007.(XI.30.)

önkormányzati rendelete (1)

 

az üzletek nyitva tartásának rendjéről

 

Barcs Város Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek nyitva tartásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

Jelen rendelet célja, hogy a kultúrált társas együttélés, szórakozás igényének figyelembevételével, a lakókörnyezet védelme érdekében időben szabályozza a lakosság nyugalmát zavaró tevékenységek megvalósulását.

2. §

 

(1.) A rendelet hatálya kiterjed a Barcs Város közigazgatási területén a külön jogszabályban [1]  meghatározott működési engedéllyel rendelkező, a 3. § szerinti   üzletkörű üzletekben  vendéglátó tevékenységet folytató  gazdálkodó szervezetekre ( a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 685. § c.) pont) .

( 2.) A rendelet hatálya nem terjed ki a városban hagyományossá vált városi rendezvényeken     

 jelenlévő kitelepülő üzletekre, a kitelepülés helyén a rendezvény bejelentett időtartama alatt.

3. §

                                                                     

(1)    Vasárnaptól csütörtökig a 2110, II/1, 211 üzletköri jelzőszámú melegkonyhás vendéglátó üzletek- vendéglátóhelyek; a 2120; II/2; 212 üzletköri jelzőszámú cukrászda; a 2130; II/3; 213 üzletköri jelzőszámú italüzletek ; a 2140;II/5;214;egyéb nem meleg konyhás; a  2150; II/5; 215; 216 üzletköri jelzőszámú zenés szórakozóhelyek  és a  2210; II/4; 220 üzletköri jelzőszámú főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem  23.00 és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2)    Pénteken és szombaton a 2110, II/1, 211 üzletköri jelzőszámú melegkonyhás vendéglátó üzletek- vendéglátóhelyek; a 2120; II/2; 212 üzletköri jelzőszámú cukrászda ; a  2130; II/3; 213 üzletköri jelzőszámú italüzletek ; a 2140;II/5;214;egyéb nem meleg konyhás  és a 2210; II/4; 220 üzletköri jelzőszámú főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem 01.00 és 6.00 óra között nem tarthatnak  nyitva.

(3)    Amennyiben valamely ünnepnap hétköznapra esik, az azt megelőző napra vagy többnapos ünnep esetén napokra a szombati, az ünnepnapra pedig a vasárnapi nyitvatartási rend az irányadó.

 

( 4) Az (1)- (3). bekezdésben szabályozott nyitvatartási rendtől az a  2110, II/1, 211 üzletköri

       jelzőszámú melegkonyhás vendéglátó üzlet és  a 2210; II/4; 220 üzletköri jelzőszámú

      főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem  térhet el, amely  a külön 

      jogszabály2 szerint  bejelentett és tudomásul vett zenés rendezvényt tart.

(5 )2 A zenés rendezvényt az üzlet üzemeltetője  a tevékenység megkezdése előtt köteles

       bejelenteni a jegyzőnek és az illetékes rendőrkapitányságnak.

 

4. §

A 3. § -ban meghatározott nyitvatartási rend  nem vonatkozik az alábbi napokra :

 augusztus 20; december 31. 

 

5. §

 

E rendelet 2007.december 15.napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § (1)

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Barcs, 2007. november 22.

 

 

 

            Feigli Ferenc                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina        

             polgármester                                                       címzetes   főjegyző

2 az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló133/2007. (VI. 13.) Kormány rendelet 16.§.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Barcs, 2009. augusztus 10.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                  címzetes főjegyző

(1) 19/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet

    Hatályos: 2009.08.04-től.[1] az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló133/2007. (VI. 13.) Kormány rendelet