Ma 2024. február 21., szerda, Eleonóra és Zelmira napja van. Holnap Gerzson napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv:

Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda anyakönyvvezetője

Az illetékesség országos, az anyakönyvvezető közreműködik azon házasságkötéseknél, ahol a házasulandó felek ez irányú jegyzőkönyv felvételét Barcs város anyakönyvvezetője előtt kérték.


Az ügyintézéshez szükséges  dokumentumok, okmányok:

- érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél, kártyás jogosítvány) és lakcím igazolvány,

- családi állapot igazolása (elvált és özvegynél az előző házassági anyakönyvi kivonat, mely a megjegyzések rovatában tartalmazza a válás, vagy haláleset tényét és az esetleges névviselés tényét),

- külföldi házasuló esetében 6hónapnál nem régebbi tanúsítványt.


Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Illeték és szolgáltatási díj mentes. 


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A házasságkötéskor mindkét félnek személyes nyilatkozatot kell tennie:

- névviselésre vonatkozóan,

- születendő gyermek névviselésére vonatkozóan,

- menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekére vonatkozóan (ha van)

Bejelentést személyesen kell megtenni annál az anyakönyvvezetőnél, ahol a házasságot meg akarják kötni. A házasságkötést megelőző 30 napnál korábban kell a bejelentést megtenni, de 6 hónapnál nem korábban. A várakozási idő betartása alól  indokolt esetben a Jegyző felmentést adhat.