Ma 2024. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

-aki egyedül élő és nettó elmúlt havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg (42. 750.- Ft)

-akinél a családban az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg. (28. 500.- Ft/fő)

 

Átmeneti segély egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal, a két segély megállapítása között legalább kilencven nap elteltével  állapítható meg.

Nem számítható be az évi négy alkalomba a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a temetési segély, valamint a köztemetés.

A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben vagy a kérelmező költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. Indokolt esetben a döntést hozó intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásáról.