Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

A talajterhelési díj Barcs Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra( kibocsátókra) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

A díjszámítás menete:

-         a fizetendő éves talajterhelési díj egyenlő az egységdíj (Ft/köbméter) a területérzékenységi szorzó és a díjfizetési alap( köbméter) szorzatával.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiséggel, és a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díjat a 11743057-15397191-03920000 számú bankszámlára kell megfizetni.

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabály:

217. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról

Barcs Város Önkormányzatának 33/2004. (VIII.6.) sz. rendelete a talajterhelési díjról